OS Stejná rodina

Tato sekce je věnována vznikajícímu Občanskému sdružení Stejná rodina, které má za cíl dosáhnout legislativních změn Zákona o registrovaném partnerství především v oblasti rodičovských práv a práv dětí vyrůstajících v homosexuálních svazcích.

Citujeme z návrhu stanov:
„Hlavním cílem sdružení je zrovnoprávnění dětí, které vyrůstají v homosexuálních, zákonem potvrzených svazcích. Sdružení vychází z Úmluvy o právech dítěte a usiluje o legislativní úpravu Zákona o registrovaném partnerství, na základě níž by byla překonána diskriminace dětí vyrůstajících v těchto svazích. Partner biologického rodiče by měl mít možnost žádat o právní přiznání rodičovských práv vůči dítěti svého partnera, pokud s tím souhlasí oba rodiče dítěte, případně pouze matka, pokud otec není znám. Pouze tak bude splněn článek 2 Úmluvy o právech dítěte, podle něhož nesmí být dítě žádným způsobem diskriminováno kvůli specifickému postavení jeho rodičů či dalších členů rodiny. A pouze tak může partner, který je rodičem, dostát § 13 Zákona o registrovaném partnerství, podle něhož má povinnost zajistit dítěti stabilní citový vývoj. Další cíle se týkají přístupu homosexuálních párů k adopcím a k asistované reprodukci.“

Stránky Stejné rodiny, na nichž zatím není takřka nic, kromě navrhovaného loga: www.stejnarodina.cz.

Jakýpak Vy jste rodič?

Oficiální vyjádření Stejné rodiny k pořadu Máte slovo a především výrokům pani poslankyně Šojdorvé

Jakýpak Vy jste rodič? Ve čtvrtek 18. března 2010 proběhla v rámci pořadu Máte slovo debata na téma – Adopce dětí homosexuálními registrovanými páry.

Je s podivem, co vše - ať už z neznalosti či záměrně - zaznělo z úst jedné z největších odpůrkyň adopcí homosexuálními páry i jednotlivci, paní poslankyně Michaely Šojdrové. » více
Anna Jančaříková (2010-03-22 12:19:56) | Počet reakcí: 2 » (dnes: 0)

TZ: Adopce dítěte partnera v lesbických a gay párech jsou především ochranou dětí

TZ: Adopce dítěte partnera v lesbických a gay párech jsou především ochranou dětí Brno, 22. července 2008:

Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková ve čtvrtek 17. července 2008 prohlásila, že bude usilovat legislativní změnu, která by lidem žijícím ve stejnopohlavních párech umožňovala adoptovat dítě svého partnera. Ministryně tak veřejně podpořila snahy občanských aktivit, které se na tuto problematiku soustředí. Konkrétní legislativní návrhy by pak měly být spojeny s veřejnou debatou nad návrhem nového občanského zákoníku, která právě probíhá.
» více
Anna Jančaříková (2008-07-22 11:29:16) | Počet reakcí: 3 » (dnes: 0)

TZ: V Brně se bude debatovat o rodičovství leseb a gayů

TZ: V Brně se bude debatovat o rodičovství leseb a gayů Brno, 20. června 2008:

Jedním ze specifických cílů Queer Parade, která se koncem června poprvé uskuteční v Brně, je podpora rodičovských práv stejnopohlavních párů. Není to jediný cíl, avšak v očích veřejnosti zřejmě nejkontroverznější. Sdružení Stejná rodina vzniklo letos na jaře, aby se věnovalo podpoře gay a lesbických rodin a práv jejich dětí. Při Queer Parade se její členky zúčastní veřejné debaty na toto téma. » více
Anna Jančaříková (2008-06-20 08:34:51) | Počet reakcí: 1 » (dnes: 0)


Stejná rodina za zrovnoprávnění homosexuálních rodin

Stejná rodina za zrovnoprávnění homosexuálních rodin Dne 3. března 2008 začalo oficiálně fungovat občanské sdružení Stejná rodina, které má za cíl legislativní zrovnoprávnění homosexuálních rodin s rodinami heterosexuálními. V rámci svých aktivit chce aktivně spolupracovat s kompetentními vládními orgány při předkládání konkrétních podnětů Radě vlády pro lidská práva a následné vládě.

Prioritou Stejné rodiny bude v první řadě dořešení právního vakua, v němž se ocitají děti vyrůstající v homosexuálních rodinách, a to buď umožněním adoptovat dítě partnera či partnerky, nebo vytvořením jiné instituce, která by partnerce či partnerovi rodiče dítěte přiznala veškerá rodičovská práva i povinnosti.

» více
Anna Jančaříková (2008-03-12 22:45:35) | Počet reakcí: 10 » (dnes: 0)

Džamila Stehlíková je pro adopce dětí homosexuálními páry

Džamila Stehlíková je pro adopce dětí homosexuálními páry V tisku v posledních dnech proběhla zpráva, že „Ministryně bez portfeje Džamila Stehlíková (SZ), která má ve vládě na starosti oblast lidských práv a národnostních menšin, souhlasí s tím, aby homosexuální páry mohly adoptovat děti“. Pátrala jsem, proč je kolem toho teď takový boom, když Pracovní skupina pro otázky sexuálních menšin, která vznikla (pod vedením Džamily Stehlíkové) při Úřadu vlády, vypracovala již koncem roku 2007 obsáhlý dokument, který tuto problematiku explicitně zmiňuje jako důležitou, nedořešenou a věnuje se jí celkem podrobně – rozlišuje společnou adopci, individuální adopci a adopci dítěte partnera či partnerky (poslední zmíněná bude jednou z prioritních cílů Stejné rodiny). » více
Anna Jančaříková (2008-02-29 22:46:06) | Počet reakcí: 0 » (dnes: 0)

Stránky Stejné rodiny

Návrhy, nápady, podněty

Stránky Stejné rodiny Jelikož se blíží oficiální schválení Stejné rodiny, začala jsem dělat na jejích stránkách.
Zatím jsem se věnovala hlavně grafice a obsah tam dala pouze základní (stanovy, členky přípravného výboru, kontakt). Dále jsem načrtla další věci, které by tam měly být (výčet zákonů, kterých se naše aktivity zřejmě dotknou, informace o právech dítěte atd.), ale je to zatím úplně nahrubo, je potřeba to rozepsat a vymyslet, co tam bude ještě a jak to celé bude strukturované.
» více
Anna Jančaříková (2008-02-23 00:02:18) | Počet reakcí: 13 » (dnes: 0)


Finální verze stanov a loga

A další postup

Finální verze stanov a loga Dospěly jsme k finální verzi stanov. V závěru nám pomohly dvě odbornice. Jmenovitě bych chtěla poděkovat právničce Andree Baršové a notářce Janě, které se našim stanovám věnovaly důkladně na několikráte a pomohly vychytat dost nejasných a ošemetných formulací. Takže by teď stanovy měly být košer.

Další postup bude tedy následující:
- Obešlu a obejdu členky výboru s lejstrem (žádost o registraci) kvůli podpisu
- A pak už se může poslat žádost na ministerstvo
» více
Anna Jančaříková (2008-02-04 22:48:00) | Počet reakcí: 5 » (dnes: 0)

Návrh stanov vznikajícího Občanského sdružení stejná rodina

Výzva k diskusi a připomínkám

Návrh stanov vznikajícího Občanského sdružení stejná rodina Před Vánoci na drbně proběhla živá diskuse ohledně našeho návrhu vytvořit občanské sdružení, které by usilovalo o legislativní úpravy Zákona o RP ve vztahu k rodičovství a k dětem, které vyrůstají v homosexuálních svazcích. Pro ty, které(kteří) se debatu nezúčastnily(i) a rády(i) by se přidaly(i) nyní, doporučuji debatu alespoň zběžně prolétnout, k vidění je zde.
Mimo jiné jsme se v rámci ní dohodly na jménu sdružení – Stejná rodina. Zakoupily jsme doménu (www.stejnarodina.cz) a já jsem vytvořila návrh loga sdružení, které bude jedním z bodů současné diskuse.
» více
Anna Jančaříková (2008-01-02 22:19:37) | Počet reakcí: 109 » (dnes: 0)

Návrhy loga

Návrhy loga Hrouda navrhla, abych jako alternativu k prvnímu návrhu loga zkusila nakreslit něco v tom stylu, v jakém tu kreslím občas obrázky ke článkům. O něco jsem se pokusila a zároveň s tím jsem ten první návrh dala pouze do jedné barvy, protože ten duhový barevný přechod by mohl dělat časem neplechu. » více
Anna Jančaříková (2008-01-13 22:23:20) | Počet reakcí: 47 » (dnes: 0)


 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.