Stejná rodina za zrovnoprávnění homosexuálních rodin

Stejná rodina za zrovnoprávnění homosexuálních rodin
Dne 3. března 2008 začalo oficiálně fungovat občanské sdružení Stejná rodina, které má za cíl legislativní zrovnoprávnění homosexuálních rodin s rodinami heterosexuálními. V rámci svých aktivit chce aktivně spolupracovat s kompetentními vládními orgány při předkládání konkrétních podnětů Radě vlády pro lidská práva a následné vládě.

Prioritou Stejné rodiny bude v první řadě dořešení právního vakua, v němž se ocitají děti vyrůstající v homosexuálních rodinách, a to buď umožněním adoptovat dítě partnera či partnerky, nebo vytvořením jiné instituce, která by partnerce či partnerovi rodiče dítěte přiznala veškerá rodičovská práva i povinnosti.

České republice vyrůstají stovky až tisíce dětí v homosexuálních rodinách, stát vznik těchto rodin umožňuje a počítá s nimi v Zákoně o registrovaném partnerství. V něm se uvádí, že partner či partnerka rodiče má povinnost podílet se na výchově dítěte a podporovat jeho zdravý citový, psychický i fyzický vývoj. I kdyby se však rodič a jeho partner či partnerka snažili sebevíc, zdravý citový vývoj dítěti zaručit nemohou právě proto, že partner či partnerka nemá možnost žádat o uznání rodičovských práv a dítě je tak vystaveno, v případě úmrtí biologického rodiče či rozchodu partnerů, trvalé emocionální a duševní újmě. Stejně tak integrace do širších sociálních struktur (širší rodina, škola, škola, kroužky, kamarádi) by pro dítě z homosexuální rodiny byla jednodušší, kdyby vědělo, že jeho druhý, nebiologický rodič, je nezpochybnitelný a státem uznaný.

Dokud se tuto změnu nepodaří prosadit, děti vyrůstající homosexuálních rodinách budou vystaveny trvalému riziku. Stejná rodina je připravena udělat vše pro to, aby se tento kritický legislativní stav napravil co nejdříve.

O dalších cílech a aktivitách Stejné rodiny se můžete dočíst na oficiálních stránkách sdružení: http://www.stejnarodina.cz
Anna Jančaříková (2008-03-12 22:45:35)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 10) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.