TZ: V Brně se bude debatovat o rodičovství leseb a gayů

TZ: V Brně se bude debatovat o rodičovství leseb a gayů
Brno, 20. června 2008:

Jedním ze specifických cílů Queer Parade, která se koncem června poprvé uskuteční v Brně, je podpora rodičovských práv stejnopohlavních párů. Není to jediný cíl, avšak v očích veřejnosti zřejmě nejkontroverznější. Sdružení Stejná rodina vzniklo letos na jaře, aby se věnovalo podpoře gay a lesbických rodin a práv jejich dětí. Při Queer Parade se její členky zúčastní veřejné debaty na toto téma.
pdf Tisková zpráva v PDF ke stažení

Hlavním cílem Stejné rodiny v současné době je umožnit homosexuálním párům osvojit si dítě partnera. Média i veřejnost tento typ adopce často směšují s adopcemi obecně, jedná se však o zcela odlišnou věc.

Osvojení dítěte lze rozdělit na tři typy – společné adopce, individuální adopce a osvojení dítěte partnera. Společné a individuální adopce se týkají dětí z dětských domovů. Osvojení dítěte partnera se týká dětí, které již v homosexuálních rodinách vyrůstají, např. děti jednoho z partnerů z předchozího vztahu nebo asistované reprodukce.

Právní řád České republiky neumožňuje dosud homosexuálním párům žádný ze tří typů osvojení:

  • Jako společné mohou dítě z dětského domova osvojit pouze manželé - upravuje to Zákon o rodině.

  • Jako jednotlivec může dítě z dětského domova osvojit každý občan České republiky bez ohledu na sexuální orientaci. O toto právo však přichází, pokud uzavře registrované partnerství. V Zákoně o registrovaném partnerství je explicitně uvedeno, že „trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“

  • Osvojení dítěte partnera je třetím typem osvojení. Zákon o registrovaném partnerství k tomu uvádí: „Pokud jeden z partnerů pečuje o dítě a oba partneři žijí ve společné domácnosti, podílí se na výchově dítěte i druhý partner; povinnosti týkající se ochrany vývoje a výchovy dítěte se vztahují i na tohoto partnera.“ Nebiologický rodič má tedy povinnost podílet se na výchově, nemá však právo požadovat uznání rodičovských práv vůči dítěti, které vychovává.

V České republice vyrůstají podle odhadů stovky až tisíce dětí v homosexuálních rodinách, zákon vznik takovýchto rodin oficiálně umožňuje, situaci těchto dětí však neřeší.

Děti v těchto rodinách vyrůstají bez jakékoli právní záruky na co nejšetrnější institucionální postup v případě nestandardních životních situací rodiny: například rozchod partnerů, smrt biologického rodiče, nemoc atd.

Pouze možnost osvojit si dítě partnera by dětem vyrůstajícím v homosexuálních rodinách zaručovala odpovídající jistoty, jaké mají děti z heterosexuálních rodin.

Této problematiky i mnoha dalších témat ohledně gay a lesbického rodičovství se bude týkat veřejná panelová debata v rámci doprovodného programu Queer Parade (www.queerparade.cz), na niž jsou zástupci médií srdečně zváni.

Místo a čas konání: Café Práh (www.cafeprah.cz), úterý 24. 6. 2008 v 17:00 hodin .

Kontakt: Anna Jančaříková, www.stejnarodina.cz
■ info@stejnarodina.cz ■ 608 402 132Anna Jančaříková (2008-06-20 08:34:51)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 1) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.