TZ: Adopce dítěte partnera v lesbických a gay párech jsou především ochranou dětí

TZ: Adopce dítěte partnera v lesbických a gay párech jsou především ochranou dětí
Brno, 22. července 2008:

Ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková ve čtvrtek 17. července 2008 prohlásila, že bude usilovat legislativní změnu, která by lidem žijícím ve stejnopohlavních párech umožňovala adoptovat dítě svého partnera. Ministryně tak veřejně podpořila snahy občanských aktivit, které se na tuto problematiku soustředí. Konkrétní legislativní návrhy by pak měly být spojeny s veřejnou debatou nad návrhem nového občanského zákoníku, která právě probíhá.
pdf Tisková zpráva v PDF ke stažení

Občanské sdružení Stejná rodina má umožnění adopcí dítěte partnera pro stejnopohlavní registrované páry jako jednu ze svých priorit. V České republice v současné době vyrůstají ve stejnopohlavních rodinách stovky až tisíce dětí - a to v naprostém souladu se zákonem. Homosexuální orientace ani uzavření registrovaného partnerství nejsou překážkou svěření dítěte do péče.

Situace dětí v homosexuálních rodinách


Děti ve stejnopohlavních rodinách však vyrůstají v právním vakuu. Partner rodiče má sice zákonnou povinnost podílet se na výchově, nemá však vůči dítěti žádná práva a dítě nemá žádná práva vůči němu, ačkoli k němu může mít emoční vazby stejné jako k biologickému rodiči.

V případě, že se partneři rozejdou, dítě nemá navzdory těmto vazbám žádnou jistotu, že se s bývalým partnerem svého rodiče bude nadále moci stýkat. V případě, že by došlo k úmrtí biologického rodiče, dítě pravděpodobně bude vytrženo ze svého prostředí a odtrženo od partnera zemřelého rodiče. V lepším případě se pak ocitne v péči širší rodiny, v krajním případě může dokonce skončit v ústavní péči.

To vše se bude dít navzdory nespornému zájmu dítěte, aby zůstalo ve známém prostředí s osobou, kterou považuje za svého druhého rodiče – s partnerem svého
biologického rodiče. To jsou hlavní důvody, proč usilujeme o umožnění adopce dítěte partnera ve stejnopohlavních registrovaných párech.

Co vše adopce zajistí


Umožnění adopcí dítěte partnera pro stejnopohlavní registrované páry je tedy klíčovou věcí, která by měla:
  • dětem vyrůstajícím ve stejnopohlavních rodinách zajistit stejná práva, jako mají děti v heterosexuálních rodinách

  • zaručit dětem vyrůstajícím ve stejnopohlavních rodinách základní jistoty potřebné pro zdravý emoční a duševní vývoj

  • uvést situaci dětí ve stejnopohlavních rodinách do souladu s Úmluvou o právech dítěte, jíž je ČR signatářem

Konkrétní návrhy legislativních změn


Snahy o legislativní změny, které by umožnily adopce dítěte partnera pro stejnopohlavní registrované páry, budou spojeny s veřejnou debatou nad návrhem nového občanského zákoníku , která právě probíhá.

Konkrétní návrhy by měly být ve spolupráci s ministryní Džamilou Stehlíkovou a Pracovní skupinou pro otázky sexuálních menšin hotovy koncem srpna 2008.

Kontakt: www.stejnarodina.cz , info@stejnarodina.cz
Anna Jančaříková ■ 608 402 132


Text návrhu občanského zákoníku je ke stažení zde.
Anna Jančaříková (2008-07-22 11:29:16)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 3) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.