Evropský komisař Špidla je proti diskriminaci gay a lesbických párů

Evropský komisař Špidla je proti diskriminaci gay a lesbických párů
Poslední číslo časopisu mezinárodní gay a lesbické organizace ILGA Destination Equality se zabývá tzv. antidiskrimační směrnicí EU, jejíž přijetí Evropská komise chystá již od července tohoto roku, a obsahuje také rozhovor s Vladimírem Špidlou, komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, na téma registrovaného partnerství a jeho právní postavení v jednotlivých státech EU.
Přestože osobně je Vladimír Špidla pro co nejuniverzálnější uznávání práv v rámci celé EU, Evropská komise podle něj nemůže určovat, zda jednotlivé členské státy budou stejnopohlavní svazky uznávat nebo ne. "Je to základní kompetence jednotlivých států a my se do toho nebudeme plést," řekl. Na otázku, jak by svou situaci mohl řešit registrovaný pár, který by se přestěhoval do členského státu, kde jejich svazek není uznáván, Špidla řekl: "To je velmi citlivá otázka. Existují možnosti převodu některých sociálních práv, například důchodu..." Špidlovým cílem a politickým záměrem je však "rovná ochrana proti diskriminaci ve všech oblastech v celé EU."

Otázkou mezinárodního uznávání registrovaného parnerství se na začátku tohoto měsíce zabýval Evropský parlament. Deklarace, kterou přijal, vyzývá "členské státy s uzákoněným registrovaným parnerstvím, aby uznaly (podobné) úpravy jiných členských států". Pokud deklaraci podepíše 50% poslanců Evropského parlamentu, bude přijata jako rezoluce. Teprve poté bude text poslán Evropské komisi, Evropské radě a vládám členských států EU k "posouzení".

zdroje:
Pink News
ILGA Europe
Sylva Ficová (2008-10-21 20:28:02)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 0) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.