Smlouva rodičů

O právních možnostech "druhé", nebiologické matky, kterou dítě vnímá jako druhého rodiče, už řeč byla - v některých zemích může "druhá" matka dítě své partnerky adoptovat, v Holandsku se stává rodičem automaticky, pokud se dítě narodí za trvání registrovaného partnerství, a v některých státech USA může získat status rodiče de facto.

V amerických státech, které adopci druhého rodiče neumožňují, právníci navrhují, aby obě lesbické matky uzavřely tzv. smlouvu rodičů (parent agreement). V této smlouvě bývá uvedeno, že i když rodičem dítěte je z právního hlediska pouze jedna z žen, obě se považují za rodiče se všemi právy a povinnostmi, které s rodičovstvím souvisejí. Smlouva by také měla obsahovat závazek nebiologické matky finančně se podílet na výchově dítěte a závazek matky biologické, že v případě rozchodu "druhé" matce umožní styk s dítětem, přístup na školní akce, k informacím o zdravotním stavu a školním prospěchu dítěte apod. Pokud po rozchodu partnerek některá ze stran dohodu nedodrží, uzavřená smlouva se může stát základem pro možnou žalobu. Jak velká je šance, že ji soud bude považovat za směrodatnou, je však otázka.
Zkusíme získat také vyjádření českého právníka, pokud byste mohly/mohli nějakého doporučit, sem s ním.

(zdroj: server PlanetOut.com)
Sylva Ficová (2007-10-13 20:34:15)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 154) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.