Postoj protestantských církví

(jen ne těch českých!)

Obecně se má za to, že ve všech evropských státech, kde byl schválen, případně později rozšířen zákon o registrovaném partnerství, má církev slábnoucí vliv. Skutečností však je, že všechny tyto země jsou "protestantské", často se státním náboženstvím, a církve mají ve společnosti daleko větší vliv než například v ČR nebo jiných postkomunistických zemích. Protestantské církve se zákony o registrovaném partnerství původně nesouhlasily. Ve skandinávských zemích sice mohli kněží na základě novel těcho zákonů homosexuální páry zákonně oddávat, církve však tuto možnost oficiálně neschvalovaly a náboženskou oslavu homosexuálního sňatku navzory zákonu dokonce jednotně odmítaly.

Situace se začala měnit, když dánská (a později také islandská) církev nabídla registrovaným partnerům možnost církevního požehnání a záleží jen na vůli konkrétního kněžího, zda ho poskytne. Církev přitom vychází z dánské biskupské konference (1997), která došla k závěru, že "registrované/homosexuální partnerství není v rozporu s křesťanským učením a morálkou" a že obecné etické argumenty proti homosexuálnímu jednání nejsou obhajitelné. Podle konference je dokonce neudržitelný názor, že tradiční rodina je jediný přijatelný křesťanský rámec pro běžný život, sexuální život a vznik rodiny.

V současnosti poskytuje požehnání registrovaným párům i norská luteránská církev a od roku 2006 je začala udělovat také švédská (státní) církev, a to i pro lesbické a homosexuální kněží. V islandské církvi v současné době probíhá dokonce debata o sjednocení konceptu tradičního manželství a registrovaného partnerství v rámci liturgie. Podle posledního průzkumu by právoplatný a rovnoprávný sňatek homosexuálům umožnilo až 65% islandských kněží, pokud by to bylo možné.
V České republice žádná protestantská církev zákon o registrovaném parnerství veřejně nepodpořila. Jednotliví protestantští faráři z větších měst sice zákon otevřeně hájili, zástupci šesti protestantských církví sdružených v České evangelikální alianci však před hlasováním o zákonu v Senátu poslali otevřený dopis vyzývající k jeho odmítnutí. Všechny protestantské církve se v otázce homosexuálních svazků nepochopitelně přimkly ke katolické církvi a plní tak dávný sen Vatikánu o křesťanské jednotě.

Teprve po přijetí zákona o registrovaném partnerství vydala synodní rada největší české protestantské církve, Českobratrské církve evangelické, stanovisko, které některá média označila za projev "podpory": církev prý rozumí důvodům přijetí zákona a "před lidmi i před Bohem je špatné jakékoliv soužití, do něhož člověk vstupuje, aniž by s právy přijal i povinnosti a trvalou odpovědnost za svého partnera", ale manželství je zkrátka manželství.

Více informací o postoji jednotlivých křesťanských církví k požehnání pro homosexuální svazky např. zde.
Sylva Ficová (2007-10-06 16:40:12)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 1) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.