Francouzský případ

sdílení rodičovských práv

I když francouzský zákon o registrovaném partnerství neumožňuje sdílení rodičovských práv homosexuálních partnerů, francouzský Kasační (nejvyšší) soud v únoru roku 2006 dospěl k precedentnímu rozhodnutí, které rodičovská práva gay a lesbických párů významně rozšiřuje.

Soud tehdy řešil případ ženy, která se snažila domoci práv ke dvěma biologickým dcerám své partnerky. Obě ženy uzavřely registrované partnerství roku 1999 po 10 letech společného soužití a společně vychovávaly dvě děti narozené z umělého oplodnění, rodičovská práva však měla jen jejich biologická matka.
Francouzský Kasační soud tehdy rozhodl, že homosexuální partneři mohou mít rodičovská práva k dětem svých partnerů, pokud je jejich partnerství stabilní a je to v nejlepším zájmu dítěte. Zrušil tak původní rozhodnutí odvolacího soudu. V rozsudku bylo uvedeno, že francouzský občanský zákoník nezakazuje matce dělit se o všechna nebo některá rodičovská práva "se ženou, se kterou žije ve stabilním a trvalém partnerství, pokud to vyžadují okolnosti a vyhovuje to nejlepšímu zájmu dítěte." Podle soudu k rodičovským právům patří odpovědnost za ochranu dítěte a péči o jeho zdraví, blaho a vzdělání.
Sylva Ficová (2007-09-22 18:24:53)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 0) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.