Nedovolte L&G jedincům mít děti, nebo změňte zákon!

Aneb diskriminace dětí stejnopohlavních párů

Nedá mi to, pořád nad tím přemýšlím. Nad tím, jak by se dalo vyřešit právní vakuum, v němž se v ČR ocitají děti vyrůstající v homosexuální rodině a partneři jejich biologického rodiče. Prostě mi nejde na rozum skutečnost, že dítě odmala vyrůstá se dvěma dospělými lidmi, kteří pro něj jsou zákon nezákon těmi nejbližšími osobami v jeho životě, na nichž stojí jeho pocit bezpečí, emoční stabilita, ontologická jistota. A pak se stane v dnešní době tak běžná věc – partneři se rozvedou. Nebo nedej bože biologický rodič zemře…
Co se potom stane s těmito dětmi? Jak jim vysvětlíte, že člověk, který jim byl reálně druhým rodičem, na ně právně nemá žádná práva? A co více – děti nemají žádná práva na něho? Jak je to možné? Nejedná se o čistou a průzračnou diskriminaci dítěte? Pod mě ano. Pokud totiž stát umožňuje nějakým způsobem, aby registrovaní partneři děti vychovávali (reg. partnerství nesmí být překážkou svěření dítěte do výchovy rodiče), jak je možné, že tyto děti vůbec nechrání? V zákoně o registrovaném partnerství se mimo jiné dočtete toto (§ 13, odstavec 1):

Existence partnerství není překážkou výkonu rodičovské zodpovědnosti partnera vůči jeho dítěti ani překážkou svěření jeho dítěte do jeho výchovy. Partner, který je rodičem, je povinen zajistit vývoj dítěte a důsledně chránit jeho zájmy při použití přiměřených výchovných prostředků, tak aby nebyla dotčena důstojnost dítěte a ohroženo jeho zdraví a tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.

Není však předpokladem zdravého citového a mravního vývoje právě poskytnutí té jistoty, že oba partneři, kteří ho vychovávají, mají povinnost (a právo) starat se o něho bez ohledu na to, zda jejich vztah trvá či netrvá? A té jistoty, že pokud jeden z nich zemře, nebude dítě naprosto brutálně od toho druhého odděleno?

V Úmluvě o právech dítěte, k níž se ČR také hlásí, mimo jiné stojí: Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání, které vyplývají z postavení, činnosti, vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců anebo členů rodiny.
Jak je tedy možné, že ve státě, který se hlásí k Úmluvě, nemají děti vyrůstající ve stejnopohlavních párech, stejná práva a jistoty jako děti v heterosexuálních párech? Jak je možné, že jsou práva těchto dětí omezena kvůli sexuální orientaci svých rodičů?

Stav, který v ČR panuje nyní, je postaven na polovičaté, demagogické, „pštrosí“ politice – schováme před tím hlavu do písku a ono to zmizí. Nezmizí. Rodiny stejnopohlavních párů vychovávající děti u nás prostě jsou a budou, ale zákon se chová, jakoby nebyly. Podle mě existují pouze dvě možnosti, jak tento stav konzistentně vyřešit.

První možnost


Kriminalizujte výchovu dítěte u stejnopohlavních párů. Prostě to zakažte. Člověk vychovávající dítě, nebude mít možnost uzavřít registrované partnerství. A otěhotní-li žena, která žije v registrovaném partnerství, dopustí se zločinu. Prostě to bude trestné. Pak ano, pak pochopím, že není nutné myslet na zdravý citový vývoj dětí vyrůstajících ve stejnopohlavních párech. Takové děti by totiž při této kriminalizaci právně neexistovaly. Ocitneme se sice ve středověku, ale alespoň tu na právní úrovni nebude rozpor.

Druhá možnost


Když už existenci takových rodin legalizujete, když už právně umožníte, aby stejnopohlavní páry vychovávaly dítě, potom těmto dětem dejte STEJNÁ PRÁVA, jako ostatním dětem. Dovolte partnerům biologického rodiče, aby mohl adoptovat jeho dítě. Nebo třeba vytvořte nějakou novou instituci, která dá nebiologickému rodičovi jak plné povinnosti, tak i práva vůči dítěti – ve světě se to řeší například institucí tzv. rodiče de facto.

Jsem přesvědčená o tom, že pokud budu mít dítě a budeme žádat o to, aby moje partnerka byla uznána jako druhý rodič (pokud bude samozřejmě otec neznámý), není možné, aby nám nebylo vyhověno, přestože to zákon neumožňuje - domnívám se, že pokud bychom se soudily a argumentovaly základními zájmy a právy dítěte, není možné, aby nám soud nevyhověl.

Jsem naivní?

Jak je tato záležitost řešena jinde ve světě, se bude zabývat naše nová sekce RP ve světě. Naši poslanci by se mohli inspirovat tím, jak vypadá skutečné, konzistentní, úplné řešení, a ne pouze polovičatý paskvil.
Anna Jančaříková (2007-09-22 18:34:05)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 3) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.