Dědictví

Jednou z oblastí, kterou zákon o registrovaném partnerství částečně zrovnoprávňuje s manželstvím, je dědictví. Do přijetí zákona mohl partner po druhém parnerovi dědit jen na základě poslední vůle nebo ze zákona jako "spolužijící osoba" (to se týkalo např. nájmu bytu).

Podle zákona partner žijící v registrovaném partnerství zákonným dědicem a závěť může jeho nároky na dědictví dál upravovat - rozšiřovat nebo omezovat, podobně jako je tomu u tradičního manželství. Zrovnoprávnění se ale netýká dědické daně: zatímco manželé patří do první dědické skupiny, partner patří do třetí a po jednom roce společného soužití do druhé dědické skupiny.
To znamená, že zatímco manžel nebo manželka jsou od dědické daně osvobozeni, parner, který žil v registrovaném partnerství dědickou daň platit musí - pokud žil s partnerem před jeho smrtí déle než jeden rok, dědická daň představuje 1,5 až 6% podle hodnoty zděděného majetku, pokud jejich soužití bylo kratší, dědická daň může být dokonce až 20%.

další info:
Zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
Sylva Ficová (2007-09-15 17:25:46)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 9) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.