Co je rodina

I když se tomu odpůrci zákona o registrovaném parnerství bránili, po přijetí zákona přece jen došlo ke změně v pohledu na to, co je z právního hlediska "rodina", i když jen v jednom, sociálním ohledu. Podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře se za rodinu považuje "oprávněná osoba a společně s ní posuzované osoby". Kromě nezaopatřených dětí, popř. manžela, jsou v zákoně jako společně posuzované osoby výslovně uvedeni "partneři" (§7).

Pokud tedy jeden z partnerů pobírá nějaké sociální dávky, druhý partner se (podobně jako manželk/ka) automaticky považuje za společně posuzovanou osobu. Při žádosti o dávky pak partneři nemusí dokazovat, že spolu trvale žijí a společně se podílí na životních nákladech, jako to musí dokazovat nesezdané (homosexuální i heterosexuální) páry. Toto platí i v případě, že jeden z partnerů má dítě - při žádosti o dětské přídavky a jiné dávky se do příjmů započítávají i příjmy registrovaného partnera.
Z hlediska práva tedy registrovaní partneři tvoří "rodinu" a jako takové je posuzuje správa sociálního zabezpečení při posuzování případných sociálních dávek i v případě, že spolu vychovávají dítě. V praxi to znamená, že registrovaný partner, který není biologickým rodičem, má povinnost dítě vychovávat a jeho příjmy ovlivňují, jaké a zda vůbec nějaké dávky na dítě biologický rodič dostane. Vůči dítěti ale nemá vyživovací povinnost a ani žádná práva a to ani během trvání registrovaného partnerství ani po jeho zrušení nebo zániku. Z hlediska státu a práva jsou tedy registrovaní partneři s dítětem "rodinou" do té doby, než začnou požadovat jiná práva související se společným majetkem, společným nájmem a především s dětmi. Stát tak říká jasně: žijete spolu, dobře, finančně se podporujte, dobře, ale víc nechtějte.
Sylva Ficová (2007-09-12 12:43:42)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 25) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.