Právní rámec umělého oplodnění v ČR

Plus návrhy na změnu

Právní rámec umělého oplodnění v ČR
Umělé oplodnění je z těch hlavních hledisek ideální možností pro lesbické páry i jednotlivkyně, jak otěhotnět. Zaprvé není potřeba obávat se toho, že by potenciální otec tajil nějakou nemoc a ohrožoval tak matku i dítě. Zadruhé se zde dá splnit i ta druhá (alespoň pro nás důležitá) věc, a to „otec neznámý“. Jenže pořád jsou zde zákony ČR, které neumožňují oplodnit lesbický pár ani ženu jako jednotlivkyni - přístup k umělému oplodnění vyhrazen pouze heterosexuálním párům. Neplodný pár, který může využít umělé oplodnění, tvoří podle zákona o péči o zdraví lidu pouze muž a žena, přičemž není nutné, aby byli manželé. Umělé oplodnění tak nemohou využít ani lesbický pár, ani žena bez partnera.

Paradoxy a důsledky tohoto právního rámce


Povolení umělého oplodnění pouze heterosexuálním párům je však jenom FORMALITOU, neboť pokud pár nemusí být sezdaný, jsou všechny argumenty o ochraně tradiční rodiny či zájmu dítěte neplatné:

1. Kliniky nepátrají po skutečném vztahu páru, který tam dojde, ani po jeho stabilitě či po tom, zda se opravdu jedná o pár – tím padá argument, že stát řeší neplodnost páru a že mu jde o zájem dítěte (stabilní zázemí) - stát to v současném stavu řeší pouze FORMÁLNĚ a polovičatě.

2. Muže, který vystupuje na klinice jako partner ženy a dá souhlas k umělému oplodnění, není žena povinna po porodu uvést jako otce dítěte. Žena má právo neuvést otce dítěte a to, co daný muž podepsal na klinice, na to vůbec nemá vliv. Právo na otcovství, pokud není se ženou sezdán, mu tím automaticky nevzniká! Proto je (opět) na hlavu postavený argument o ochraně zájmu dítěte (stabilní zázemí, přítomnost otce).

Shrnutí: to, že musí u umělého oplodnění formálně figurovat muž, reálně vůbec nic neznamená a dítěti to žádné jistoty ve smyslu tradiční rodiny (muž, žena, dítě…) neposkytuje.

Návrh řešení
Aby se odstranily paradoxy dnešní právní situace kolem umělého oplodnění, musel by stát buď zpřísnit nároky na páry – musel by vyžadovat jejich manželský svazek. To by však byl krok zpět a ve státě, kde je tak velká rozvodovost, jako v ČR a kde tolik párů žije nesezdaně, by to bylo značně svazující i pro heterosexuální páry.

!Druhým a podle nás jediným řešením této právně absurdní situace je zpřístupnění umělého oplodnění všem ženám bez ohledu na jejich stav, orientaci a bez podmínky, aby tam (byť formálně) figuroval muž.!


Lesbické páry v ČR


Lesbickým párům v ČR (ať už registrovaným či ne) zákon nezakazuje, aby měly dítě ani aby ho společně vychovávaly. Zákon to sice dovoluje, ale nepodporuje to (na rozdíl u heterosexuálních párů) oficiálně, institucionálně – tzn. umožněním umělého oplodnění. Lesbické páry však po dětech touží stejně jako heterosexuální páry a pokud jim zákon dovoluje děti mít, tak si je nějakým způsobem pořídí. Děje se to, dít bude, je to legální, ale je to rizikové: pro samotné děti (viz podkapitola „Důsledky“).

Důsledky
Jelikož jim však lesbickým ženám stát nedovoluje pořídit si dítě oficiálně (neumožňuje jim umělé oplodnění), jedná se většinou o způsoby rizikové – a to především pro dítě:

» Pokud se lesbický pár dohodne s jiným gay párem, hrozí jednak v budoucnu spory o dítě. Otec bude s největší pravděpodobností známý a může nastat situace, kdy se páry nebudou schopné v klidu dohodnout o tom, kdo o dítě bude pečovat atd. a hrozí vleklé tahanice a boje, které se na dítěti nevratně podepíší.

»Pokud se lesbický pár domluví s nějakým heterosexuálním kamarádem a slíbí mu, že ho jako otce neuvedou, může v budoucnu nastat situace, kdy budou v nouzi a budou ho nutit, aby se k dítěti přihlásil – opět tahanice, boje.

»V obou případech také hrozí riziko zdravotní, neboť pár nemusí být plně informován o zdravotním stavu otce

»Pokud si lesbický pár najde nějakého anonymního dárce za úplatu, hrozí velká zdravotní rizika.

Návrh řešení
Jelikož lesbické páry po dětech touží, chtějí je mít a vychovávat a zákon jim to nezakazuje, snaží se si je pořídit jakýmkoli alespoň trochu přijatelným způsobem. Jelikož se však nejedná o způsoby oficiální, hrozí u nich pro dítě zdravotní i sociální a emoční rizika. Pokud chce stát opravdu hájit zájmy dítěte, měl by proto umožnit těmto párům pořídit si dítě bezpečným způsobem, kterým je jedině umělé oplodnění. Otázce asistované reprodukce se bude věnovat o občanské sdružení Stejná rodina.

Související články


» Dnešní tisk – umělé oplodnění i pro samotné ženy
» Jak otěhotnět?
Anna Jančaříková (2007-10-30 09:48:34)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 41) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.