Dítě z gay rodiny je jako každé jiné

OČIMA SOCIOLOŽKY

Dítě z gay rodiny je jako každé jiné
Kateřina Nedbálková

Námitky proti rodičovství homosexuálů vycházejí obvykle z předpokladu, že se gayové a lesby v rodičovských rolích od rolí heterosexuálních rodičů odlišují. Výzkumy, které v posledních třech desetiletích srovnávaly heterosexuální a lesbické matky a jejich děti, však svědčí o něčem jiném.

Výzkumy přinesly poznatky, že lesbické matky jsou stejně oddané své mateřské roli jako matky heterosexuální a neliší se ani v životním stylu a výchovných praktikách.
Je třeba uvědomit si, že homosexuální rodiny nežijí v sociální izolaci, ale udržují četné kontakty jak s generací prarodičů, tak s jinými dospělými příbuznými a přáteli. Lesbickým matkám záleží na tom, aby jejich děti měly ve svém okolí možnost kontaktu s dospělými muži. V případě rozvedených heterosexuálních manželství lesbické matky svým dětem umožňují kontakt s otcem dokonce častěji než ženy heterosexuální. Podle článku v letošním červencovém čísle renomovaného amerického časopisu Pediatrics se děti vychovávané v homosexuálních rodinách ve volbě oblíbeného televizního programu, hrdiny, oblíbené hry či hračky ani v navazování kamarádských vztahů nijak od dětí vychovávaných v heterosexuální rodině neliší. Co se týče mužských a ženských rolí, děti se identifikovaly zcela standardně v souladu se svým pohlavím. V souvislosti s homosexuálním rodičovstvím slýcháme často obavy z toho, zda pro děti nepředstavuje homosexualita jejich rodičů břemeno či stigma. Výzkumy opakovaně ukazují, že děti gay a lesbických rodičů nevnímají ve vztazích se svými vrstevníky žádné výrazné problémy a většinou se samy považují za oblíbené v kolektivu. Děti lesbických matek dále učitelé ve škole vnímali jako zdatnější v komunikaci, empatické a méně konfliktní.

Častým argumentem proti gay rodičovství je obava z předání homosexuální orientace rodičů dětem. Existující výzkumy však shodně konstatují, že homosexuální orientace se v rodinách tímto způsobem nereprodukuje. Naopak lze předpokládat, že děti vychovávané v gay a lesbických rodinách budou k jiným než heterosexuálním vztahům přinejmenším tolerantní.

24. července 2006, Lidové noviny
Anna Jančaříková (2007-10-23 23:06:20)

VSTUP DO DISKUSE (Počet reakcí: 0) » (dnes: 0) 
Část tohoto portálu má inzertní charakter. Zadávání nepravdivých údajů je v rozporu se zákonem.
Provozovatel portálu lesbickykoutek.cz neodpovídá za případné vzniklé škody uživatelů seznamky na tomto serveru.